top of page
סמליל קאניה פארם

זה נכון שגיל זה רק מספר, אבל אתם עדיין צריכים להיות מעל גיל 18 כדי להיכנס לאתר...

עליכם להיות בני 18 לפחות כדי לגלוש באתר זה.
אם הנכם מתחת לגיל 18, אינכם רשאים להשתמש באתר זה מכל סיבה שהיא.
השימוש בקנאביס רפואי כפוף אך ורק להמלצת רופא מומחה ולאחר קבלת רישיון מתאים ממשרד הבריאות על פי חוק ולאחר קבלת הדרכה ראשונית בהתאם.

bottom of page