top of page

מהם סמלילי קנאביס?

סמליל חומרי הדברה מורשים
סמליל הקרנת בטא
סמליל אוזון

סמלילי הקנאביס המופיעים על האריזות הם חלק מהוראות מנהל היק״ר (היחידה לקנאביס רפואי) - ״הנחיות בדבר תיווי מוצרי קנביס רפואי ושקיפות המידע״. ייעודם של התוויות אלו הוא להציג את מסלול ההתמודדות עם מזיקים שעברו התפרחות. 
התקן הישראלי שהציבו היק״ר ומשרד הבריאות (IMC-GAP) נחשב לאחד המחמירים בעולם בכל הנוגע להשמדת נבגים וחיידקים העלולים להימצא על התפרחות כגון אנטרובקטריאצאה קולי וסלמונלה. 

השיטות האפקטיביות המקובלות בעולם הן השמדת מיקרואורגניזמים מזיקים ע"י שימוש בקרינת ביתא או גמא, קרניים בעלות חדירות גבוהה שהן רדיואקטיביות אך מחקרים הוכיחו שהטיפול מאוד קצר, יעיל ולא מזיק או מסוכן (לתפרחת* או לצורך התפרחת). 
*למעט זנים מסויימים שהציגו שינויים באחוזי הטרפנים שנותרו

 

לפי חוזר משרד הבריאות הסמלילים מתחלקים לשתי קטגוריות:

      א. "הורדת עומס מיקרוביולוגי"

זהו מסלול להשמדת זיהומים כגון חיידקים וירוסים עובש נבגי עובש וכו' באמצעות קרינת בטא, גמא, פלסמה קרה ואוזון

      ב. "הדברה"

הסמלילים מסבירים על התכשירים ששומשו בתהליך הגידול (אם נעשה בהם שימוש).

סמלילי הורדת עומס מיקרוביולוגי

 • ​פסטור קר - ״הקנביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות "פסטור קר" (הקרנה בקרינת בטא)״
  הקרנת בטא (e-Beam) היא הפקת קרינה מייננת על ידי שימוש במאיץ אלקטרונים. כדי לשמר את הטרפנים והחומרים הפעילים בתפרחת התהליך מבוצע ללא עליית הטמפרטורה של התפרחות מעל לטמפרטורת החדר (ומכאן השם ״פסטור קר״).

 • קרינת גמא - ״הקנביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות קרינה אלקטרומגנטית (הקרנה בקרינת גמא)״ 
  הקרנת גמא היא תהליך שגרתי בתעשיית המזון המערב חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית. בתהליך זה הקנאביס או המזון נחשפים לקרינת גמא מייננת על מנת להשמיד עובש חרקים בקטריות וטפילים. 

 • פלסמה קרה - ״הקנביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות "פלזמה קרה" 
  פלזמה היא מצב הצבירה הרביעי אחרי מוצק נוזל וגז. פלזמה קרה היא תוצאה של הפעלת מטען חשמלי במתח גבוה בתוך גז בלחץ אטמוספרי או תת-אטמוספרי. בנוסף מצליחה הפלסמה הקרה גם לפרק שאריות של חומרי הדברה (אם נעשה בהם שימוש).

 • אוזון - ״הקנביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות אוזון״ 
  מי אוזון הינם חומר חיטוי יעיל ובטיחותי לשימוש המיוצר בתהליך אקטרוליזה המעשיר מי ברז באוזון.שיטת חיטוי זו נבדקה ונמצאה כיעילה בחיטוי פתוגניים מסוגים שונים (וירוסים, פטריות ,חיידקים, שמרים ועובשים) ברמת יעילות של 99.99%. מי אוזון בטוחים לשימוש אינם רעילים ומפחיתים חומרים אורגניים.

 • סמלילי הדברה

  • ​תכשירים כימיים מורשים - ״בעת גידול הקנביס בוצע שימוש בתכשירים כימיים מורשים״
   חומרי הדברה נמצאים בשימוש במגוון גידולים כמו פירות ועשבי תבלין. בדומה גם בתהליך גידול של קנאביס הרפואי לעיתים יש שימוש בחומרי הדברה מורשים. השימוש בחומרים אלו כולל גם את זמן ההמתנה שצריך לחכות מרגע השימוש על הגידול ועד לקצירתו והוצאתו לשוק.

  • חרקים מועילים - ״בעת גידול הקנביס בוצע שימוש בהדברה ביולוגית (חרקים מועילים)״
   על מנת להפחית שימוש בתכשירי הדברה כימיים  לעיתים משתמשים בהדברה הביולוגית הכוללת שימוש ב״אוייבים טבעיים״. אלו אורגניזמים מועילים (״חרקים טובים״) אשר תוקפים את המזיקים (כגון אקריות וכנימות) העלולות לפגוע באיכות התפרחות.

  • חומרי הדברה אורגנית - ״בעת גידול הקנביס בוצע שימוש בחומריהדברה המותרים בחקלאות אורגנית בלבד"
   סמליל זה משקף שבתהליך הגידול נעשה שימוש בחומרי הדברה ממקור טבעי שאינו מזיק לתפרחות בטווח הארוך. השימוש בחומרי הדברה אורגניים נמצאו כיעילים מאוד בהרחקת מזיקים מאיזור הגידול אך לרוב מייקרים את התוצר. 

  • נקי מחומרי הדברה - ״בעת גידול הקנאביס לא בוצע כל שימוש בחומרי הדברה״
   אין ספק שאידיאל הגידול החקלאי לא מערב שימוש בהדברה. אך בחקלאות המודרנית והמסחרית של ימינו לרוב יש שימוש בהדברה חקלאית במתכונת כלשהיא.ההדברה היא חלק נחוץ בתהליך גידול הקנאביס כיון שמטרת התוצר היא רפואית ועלולה לעיתים להינתן למטופלים בעלי מערכת חיסון ירודה ועל כן חייבים להבטיח קנאביס רפואי איכותי וללא מזיקים.

סמליל קרינת גמא
סמליל חרקים מועילים
סמליל הדברה אורגנית
סמליל נקי מחומרי הדברה
סמליל עיקור-מיקרוביאלי-פלזמה-קרה
bottom of page